NAPĘDY O ZMIENNYM CZASIE PRZESTEROWANIA SQV i SQRV

NAPĘDY O ZMIENNYM CZASIE PRZESTEROWANIA SQV i SQRV

OPIS:

 • Napędy niepełnoobrotowe SQV .2 do pracy sterującej oraz SQRV .2 do pracy regulacyjnej w połączeniu z inteligentnym sterownikiem ACV 01.2 rozszerzają sprawdzoną serię SQ/SQR o warianty z regulacją czasu przesterowania. Oferując szeroki zakres regulacji czasu przesterowania do 1:10, AUMA wyznacza nowe standardy.
 • Napędy niepełnoobrotowe serii SQV są zaprojektowane do pracy sterującej i pracy pozycjonującej (klasa A i B) / (praca dorywcza S2 – 15 min).
 • Napędy niepełnoobrotowe serii SQRV są zaprojektowane do pracy regulacyjnej (klasa C) S4 – 25 %.

CECHY KONSTRUKCYJNE SQV:

 • Zakres momentów obrotowych od 150 Nm do 2 400 Nm
 • Kąt przesterowania od 75° do 105°
 • Czasy przesterowania dla 90° od 4 s do 360 s
 • Pomiar drogi i momentu obrotowego
 • Przyłącze sieciowe 1p i 3 ph
 • Koło ręczne do ręcznego włączania
 • Mechaniczny wskaźnik położenia

CECHY KONSTRUKCYJNE SQRV:

 • Zakres momentów obrotowych od 150 Nm do 2 400 Nm
 • Zakres momentów regulacyjnych od 52 Nm do 840 Nm
 • Częstość załączeń maks. 1 500 c/h
 • Kąt przesterowania od 75 ° do 105 °
 • Czasy przesterowania dla 90 ° od 4 s do 360 s
 • Pomiar drogi i momentu obrotowego
 • Przyłącze sieciowe 1p i 3 ph
 • Koło ręczne do ręcznego włączania
 • Mechaniczny wskaźnik położenia

WARUNKI OTOCZENIA:

 • Wysoki stopień ochrony
 • Ochrona antykorozyjna wysokiej jakości
 • Szerokie zakresy temperatur otoczenia

OPCJE:

 • Przełączniki pozycji pośrednich
 • Wyłączniki w wersji tandemowej
 • Elektroniczny układ odwzorowania położenia
 • Elektromagnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu obrotowego

INTERFEJSY:

 • Podłączanie elektryczne za pomocą wtyczki okrągłej AUMA (alternatywnie za pomocą zacisków)
 • Przepusty kablowe w różnych wersjach
 • Przyłącza grupy wg DIN i ISO

INTERFEJS I CECHY FUNKCJONALNE:

 • Programowane bezpotencjałowe przekaźniki sygnalizacyjne do sygnalizacji stanu
 • Ochrona armatury dzięki łagodnemu uruchamianiu i zatrzymywaniu
 • Eliminacja uderzeń hydraulicznych dzięki charakterystyce czasu przesterowania
 • Zachowanie AWARYJNE i zachowanie ochronne z oddzielnymi zadanymi czasami przesterowania
 • Regulator procesowy (PID)
 • Sterowanie magistrali Fieldbus
 • Zachowanie w sytuacjach awaryjnych i przy awarii komunikacji (programowalne)
 • Rejestracja parametrów roboczych
 • Łącze Bluetooth do notebooka i tabletu Android