RODO

Polityka prywatności RODO

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, iż:

1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARMA POMP Grzegorz Marzec z siedzibą w Bytomiu, 41 – 914 Bytom, NIP: 648 96 44 52, REGON: 270110558 (dalej jako ADO) kontakt bezpośredni do przedstawiciela ADO, pod adresem: rodo@armapomp.pl

2/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane za pośrednictwem strony internetowej ADO tj. strony https://armapomp.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3/ Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest ADO.

4/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rzetelnego udzielenia odpowiedni na zadane pytanie nie dłużej niż 6 miesięcy.

5/ Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.

6/ Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7/ Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

8/ Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieudzielenie odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie.