OPIS:

 • Napędy niepełnoobrotowe serii SQ są zaprojektowane do pracy sterującej i pracy pozycjonującej (klasa A i B) / (praca dorywcza S2 – 15 min).
 • Napędy niepełnoobrotowe serii SQR są zaprojektowane do pracy regulacyjnej (klasa C) S4 – 25 %.
 • Napędy serii SQ/SQR można kombinować z różnymi sterownikami: od zwykłych sterowników OTW.-ZAMYK. aż po wersje wyposażone w mikrokontrolery z rejestracją parametrów roboczych lub interfejsem Fieldbus.

CECHY KONSTRUKCYJNE SQ:

 • Zakres momentów obrotowych od 50 Nm do 2 400 Nm
 • Kąt przesterowania od 75° do 105°
 • Czasy przesterowania dla 90° od 4 s do 100 s
 • Pomiar drogi i momentu obrotowego
 • Silniki prądu trójfazowego i przemiennego
 • Koło ręczne do ręcznego włączania
 • Mechaniczny wskaźnik położenia

CECHY KONSTRUKCYJNE SQR:

 • Zakres momentów obrotowych od 50 Nm do 2 400 Nm
 • Zakres momentów regulacyjnych od 75 Nm do 1 200 Nm
 • Częstość załączeń maks. 1 500 c/h
 • Kąt przesterowania od 75° do 105°
 • Czasy przesterowania dla 90° od 8 s do 100 s
 • Pomiar drogi i momentu obrotowego
 • Silniki prądu trójfazowego i przemiennego
 • Koło ręczne do ręcznego włączania
 • Mechaniczny wskaźnik położenia

WARUNKI OTOCZENIA:

 • Wysoki stopień ochrony
 • Ochrona antykorozyjna wysokiej jakości
 • Szerokie zakresy temperatur otoczenia

OPCJE:

 • Przełączniki pozycji pośrednic
 • Wyłączniki w wersji tandemowej
 • Elektroniczny układ odwzorowania położenia
 • Elektromagnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu obrotowego
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne: w wybranych konfiguracjach możliwe stosowanie do poziomu SIL 2

INTERFEJSY:

 • Podłączanie elektryczne za pomocą wtyczki kompaktowej AUMA (alternatywnie za pomocą zacisków)
 • Przepusty kablowe w różnych wersjach
 • Przyłącza grupy wg ISO