NAPĘDY SQEx i SQREx Z OCHRONĄ PRZECIWWYBUCHOWĄ

NAPĘDY SQEx i SQREx Z OCHRONĄ PRZECIWWYBUCHOWĄ

OPIS:

 • W instalacjach, w których mogą występować atmosfery wybuchowe, należy stosować urządzenia zabezpieczone przed wybuchem. Są one tak skonstruowane, że nie mogą stać się źródłem zapłonu. Nie wytwarzają one iskier ani wysokich temperatur na powierzchni.
 • Certyfikację przeprowadza się we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi.

CECHY KONSTRUKCYJNE SQEx:

 • Zakres momentów obrotowych od 50 Nm do 2 400 Nm
 • Kąt przesterowania od 75° do 105°
 • Czasy przesterowania dla 90° od 4 s do 100 s
 • Pomiar drogi i momentu obrotowego
 • Silniki indukcyjne trójfazowe
 • Koło ręczne do ręcznego włączania
 • Mechaniczny wskaźnik położenia

CECHY KONSTRUKCYJNE SQREx:

 • Zakres momentów obrotowych od 50 Nm do 2 400 Nm
 • Zakres momentów regulacyjnych od 75 Nm do 1 200 Nm
 • Częstość załączeń maks. 1 500 c/h
 • Kąt przesterowania od 75° do 105°
 • Czasy przesterowania dla 90° od 8 s do 100 s
 • Pomiar drogi i momentu obrotowego
 • Silniki indukcyjne trójfazowe
 • Koło ręczne do ręcznego włączania
 • Mechaniczny wskaźnik położenia

WARUNKI OTOCZENIA:

 • Wysoki stopień ochrony
 • Ochrona antykorozyjna wysokiej jakości
 • Szerokie zakresy temperatur otoczenia

OPCJE:

 • Przełączniki pozycji pośrednich
 • Wyłączniki w wersji tandemowej
 • Elektroniczny układ odwzorowania położenia
 • Elektromagnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu obrotowego
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne: w wybranych konfiguracjach możliwe stosowanie do poziomu SIL 2

INTERFEJSY:

 • Podłączanie elektryczne za pomocą wtyczki kompaktowej AUMA
  (alternatywnie za pomocą zacisków)
 • Przepusty kablowe w różnych wersjach
 • Przyłącza grupy wg ISO

ATESTY:

 • Europa – ATEX
  Ex de IIC/IIB T4 lub T3
  Ex d IIC/IIB T4 lub T3
 • Międzynarodowe/Austrálie – IEC
  Ex de IIC/IIB T4 lub T3
  Ex d IIC/IIB T4 lub T3
 • USA – FM
  FM CLASS I DIV 1 GROUPS (B), C, D T4 (T3C)
  FM CLASS II DIV 1 GROUPS E, F, G T4 (T3C)
  FM CLASS III DIV 1 T4 (T3)
 • Rosja – ROSTECHNADSOR/EAC (TR-CU)
  1ExdeIICT4/T3
  1ExdIICT4/T3