STEROWNIKI AM Z OCHRONĄ PRZECIWWYBUCHOWĄ

STEROWNIKI AM Z OCHRONĄ PRZECIWWYBUCHOWĄ

OPIS:

 • W instalacjach, w których mogą występować atmosfery wybuchowe, należy stosować urządzenia zabezpieczone przed wybuchem. Są one tak skonstruowane, że nie mogą stać się źródłem zapłonu. Nie wytwarzają one iskier ani wysokich temperatur na powierzchni.
 • Certyfikację przeprowadza się we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi.
 • Dla napędów wieloobrotowych SAEx/SAREx 07.2 – 16.2 i napędów niepełnoobrotowych SQEx/SQREx 05.2 – 14.2 dostępny jest sterownik AUMA MATIC AMExC 01.1 ze zintegrowanym lokalnym panelem sterowania

CECHY KONSTRUKCYJNE:

 • Modularna budowa interfejsów do zdalnego sterowania
 • Lokalny panel sterowania z zamykanym preselektorem, przyciskami i lampkami sygnalizacyjnymi
 • Programowany układ logiczny sterowania („praca przerywana” lub „samozatrzymanie”)
 • Programowany rodzaj wyłączenia (wyłącznikiem momentu obrotowego lub wyłącznikiem krańcowym)
 • Możliwość oddzielnego montażu na uchwycie ściennym
 • Sterowanie silnikiem za pomocą styczników nawrotnych lub tyrystorów (opcja)
 • Monitorowanie fazy z automatyczną korekcją fazy
 • Zewnętrzne zasilanie 24 VDC (opcja)

WARUNKI OTOCZENIA:

 • Wysoki stopień ochrony
 • Ochrona antykorozyjna wysokiej jakości
 • Szerokie zakresy temperatur otoczenia

INTERFEJS I CECHY FUNKCJONALNE:

 • Wejścia sterujące różnych napięć (DC/AC)
 • Bezpotencjałowe przekaźniki sygnalizacyjne do sygnalizacji stanu
 • Łącze Fieldbus
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne: w wybranych konfiguracjach możliwe stosowanie do poziomu SIL 2

INTERFEJSY:

 • Podłączanie elektryczne za pomocą wtyczki kompaktowej AUMA (alternatywnie za pomocą zacisków)
 • Przepusty kablowe w różnych wersjach

ATESTY:

 • Europa – ATEX
  Ex de IIC/IIB T4 lub T3
  Ex d IIC/IIB T4 lub T3
 • IEC (międzynarodowo)
  Ex de IIC/IIB T4 lub T3
  Ex d IIC/IIB T4 lub T3
 • USA – FM
  FM CLASS I DIV 1 GROUPS (B), C, D T4 (T3C)
  FM CLASS II DIV 1 GROUPS E, F, G T4 (T3C)
  FM CLASS III DIV 1 T4 (T3)
 • Rosja – ROSTECHNADSOR/EAC (TR-CU)
  1ExdeIICT4/T3
  1ExdIICT4/T3