OPIS:

 • Tam, gdzie stosuje się równoległą transmisję sygnałów i liczba komunikatów zwrotnych przekazywanych nadrzędnemu systemowi sterowania jest ograniczona, sterownik AM o prostej budowie jest właściwym rozwiązaniem.
 • Za pomocą przełączników określa się podczas uruchamiania kilka parametrów, np. rodzaj wyłączania w pozycjach krańcowych.
 • Sterowanie odbywa się za pomocą komend OTW., STOP, ZAMYK. Dojechanie do pozycji krańcowej i zbiorcze komunikaty awaryjne są przesyłane do nadrzędnego systemu sterowania. Komunikaty te są też sygnalizowane przez diody na lokalnym panelu sterowania. Opcjonalnie położenie armatury może być przekazane nadrzędnemu systemowi sterowania jako sygnał 0/4 – 20 mA.

CECHY KONSTRUKCYJNE:

 • Modularna budowa interfejsów do zdalnego sterowania
 • Lokalny panel sterowania z zamykanym preselektorem, przyciskami i lampkami sygnalizacyjnymi
 • Programowany układ logiczny sterowania
  („praca przerywana” lub „samozatrzymanie”)
 • Programowany rodzaj wyłączenia
  (wyłącznikiem momentu obrotowego lub wyłącznikiem krańcowym)
 • Możliwość oddzielnego montażu na uchwycie ściennym
 • Sterowanie silnikiem za pomocą styczników nawrotnych lub tyrystorów (opcja)
 • Monitorowanie fazy z automatyczną korekcją fazy
 • Zewnętrzne zasilanie 24 VDC (opcja)

WARUNKI OTOCZENIA:

 • Wysoki stopień ochrony
 • Ochrona antykorozyjna wysokiej jakości
 • Szerokie zakresy temperatur otoczenia

INTERFEJS I CECHY FUNKCJONALNE:

 • Wejścia sterujące różnych napięć (DC/AC)
 • Bezpotencjałowe przekaźniki sygnalizacyjne do sygnalizacji stanu
 • Łącze Fieldbus
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne: w wybranych konfiguracjach możliwa jest niezawodna sygnalizacja pozycji krańcowych do poziomu SIL 2.

INTERFEJSY:

 • Podłączanie elektryczne za pomocą wtyczki kompaktowej AUMA (alternatywnie za pomocą zacisków)
 • Przepusty kablowe w różnych wersjach