NAPĘDY SAEX I SAREX Z OCHRONĄ PRZECIWWYBUCHOWĄ

NAPĘDY SAEX I SAREX Z OCHRONĄ PRZECIWWYBUCHOWĄ

OPIS:

 • W instalacjach, w których mogą występować atmosfery wybuchowe, należy stosować urządzenia zabezpieczone przed wybuchem. Są one tak skonstruowane, że nie mogą stać się źródłem zapłonu. Nie wytwarzają one iskier ani wysokich temperatur na powierzchni.
 • Certyfikację przeprowadza się we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi.

CECHY KONSTRUKCYJNE SAEX:

 • Zakres momentów obrotowych od 10 Nm do 16 000 Nm
 • Obroty wału napędzanego od 4 do 180 obr./min
 • Pomiar drogi i momentu obrotowego
 • Silniki prądu trójfazowego, przemiennego i stałego
 • Koło ręczne do ręcznego włączania

CECHY KONSTRUKCYJNE SAREX:

 • Zakres momentów obrotowych od 15  Nm do 4 000 Nm
 • Zakres momentów regulacyjnych od 15 Nm do 1 600 Nm
 • Częstość załączeń maks. 1200 c/h
 • Obroty wału napędzanego od 4 do 90 obr./min
 • Pomiar drogi i momentu obrotowego
 • Silniki prądu trójfazowego i przemiennego
 • Koło ręczne do ręcznego włączania

WARUNKI OTOCZENIA:

 • Wysoki stopień ochrony
 • Ochrona antykorozyjna wysokiej jakości
 • Szerokie zakresy temperatur otoczenia

OPCJE:

 • Przełączniki pozycji pośrednich
 • Wyłączniki w wersji tandemowej
 • Elektroniczny układ odwzorowania położenia
 • Elektromagnetyczny układ odwzorowania drogi i momentu obrotowego
 • Mechaniczny wskaźnik położenia
 • Bezpieczeństwo funkcjonalne: w wybranych konfiguracjach możliwe stosowanie do poziomu SIL 2

INTERFEJSY:

 • Podłączanie elektryczne za pomocą wtyczki AUMA z płytką zaciskową
  [alternatywnie wtykane przyłącze zaciskowe])
 • Przepusty kablowe w różnych wersjach
 • Przyłącza grupy wg DIN i ISO

ATESTY:

 • Europe – ATEX
  Ex de IIC/IIB T4 lub T3
  Ex d IIC/IIB T4 lub T3
 • Międzynarodowe/Australia – IEC
  Ex de IIC/IIB T4 lub T3
  Ex d IIC/IIB T4 lub T3
 • USA – FM
  FM CLASS I DIV 1 GROUPS (B), C, D T4 (T3C)
  FM CLASS II DIV 1 GROUPS E, F, G T4 (T3C)
  FM CLASS III DIV 1 T4 (T3)
 • Rosja – ROSTECHNADSOR/EAC (TR-CU)
  1ExdeIICT4/T3
  1ExdIICT4/T3