FULL RANGE IN ONE PLACE

Our offer includes a full range of equipment for industrial piping systems. We work directly with producers at the price levels our clients expect. We deliver products under authorized distribution or technical and trade intermediation.

 

INDUSTRIAL VAVLES
Szeroki zakres armatury odcinającej, zwrotnej, regulacyjnej i pomiarowej dla aplikacji od „zimnej wody przemysłowej” po substancje i gazy niebezpieczne, łatwopalne, żrące, trujące oraz piroforyczne.
PIPES
Rury stalowe bez szwu, gwintowane, fazowane, rowkowane; rury z polietylenu, polipropylenu, PVDF, ECTFE.
PUMPS
Pompy wirowe, membranowe, zębate, próżniowe, jedno i wielostopniowe, perystaltyczne, samozasysające, chemoodporne, śmigłowe.
PIPELINE ELEMENTS
Kołnierze, kolana hamburskie, kolana segmentowe, podpory, łuki, trójniki, zwężki symetryczne i niesymetryczne, dennice, uszczelki, króćce, śruby, nakrętki.
ACTUATORS
Kołnierze, kolana hamburskie, kolana segmentowe, podpory, łuki, trójniki, zwężki symetryczne i niesymetryczne, dennice, uszczelki, króćce, śruby, nakrętki.
INDUSTRIAL INSULATION
Powłoki termoizolacyjne, płaszcze termoizolacyjne.
ACCESSORIES
Systemy wału elastycznego, wały napędowe, wały kardana, kolumienki.
CASTINGS
Odlewy, konstrukcje stalowe.

 

Years of cooperation with enterprises from various industries, learning about the specifics of operations and our Clients’ needs, gaining experience in choosing solutions, as well as providing and servicing equipment, have made that we became specialists in serving companies operating in the following industries.

 

 

We focus on long-term relationships with clients.
Over the last two decades, we have built the trust of over 300 industrial plants in Poland, for which we provide services in the field of ensuring the continuity of supply of industrial valves.

 

Grupa PGG | Grupa JSW | KGHM Polska Miedź S.A.

Grupa PGNiG | Grupa PKN Orlen | Grupa ArcelorMittal

Grupa PCC | Grupa Enea | Grupa Tauron | Grupa Azoty