NAPĘDY Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SEVEN ECOTRON

NAPĘDY Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ SEVEN ECOTRON

OPIS:

  • Zastosowanie falownika specjalnie zaprojektowanego do pracy z napędem ustawczym zapewnia szereg zalet. Oprócz szerokiego zakresu regulacji obrotów wymienić należy również odporność na wahania napięcia i częstotliwości, stały pobór prądu przy rozruchu silnika oraz ochronę armatury dzięki łagodnemu najeżdżaniu do położeń krańcowych. Wytrzymała konstrukcja jest wyjątkowo odporna na wpływy zewnętrzne (standardowa klasa korozyjności C5, IP68, stopień ochrony – podwójne uszczelnienie (double sealed) – pozostaje zachowana po uruchomieniu) z możliwością opcjonalnego rozszerzenia ochrony.

CECHY KONSTRUKCYJNE:

  • Momenty obrotowe do 4000 Nm / 2800 Nm (impulsowanie/modulowanie)
  • Zmienne obroty wału napędzanego do 160 obr./min / 80 obr./min (impulsowanie/modulowanie)
  • Wersje dla klasy A (wł./wył.), B (impulsowanie), C (modulowanie) zgodnie z EN15714-2
  • Symboliczny wyświetlacz LC z przyciskiem obsługowym „Drive Controller” do łatwego uruchamiania

INTERFEJSY:

  • Przyłącze armatury zgodnie z ISO i DIN, opcjonalne wersje specjalne
  • Możliwość integracji ze wszystkich systemami sterowania (binarny, Profibus, ModBus, HART)
  • Program parametryzacji COM-SIPOS
  • Łącze USB do łączenia z PC lub pamięcią USB
  • Łącze Bluetooth (PROFITRON i HiMod)