OM OSS

Vi er en anerkjent polsk leverandør av løsninger for industrien. Vi kombinerer kundenes behov med teknologiene som er tilgjengelige på markedet. Vi pålegger ikke løsninger.
Vi presenterer alternativer som vi tar ansvar for.

I løpet av de siste to tiårene har vi utviklet tilliten av over 300 industrianlegg i Polen, som vi leverer tjenester til for å sikre kontinuiteten i tilførselen av tilbehør.

 


Vi bygger varige relasjoner, ved å støtte tekniske investeringer og renoveringsarbeid relatert til etablering og modernisering av rørledningssystemer i industrivirksomheter. Vi
tilbyr kontinuitet av profesjonelle tjenester innen valg, salg, levering og service av tilbehør, pumper og elementer i rørledningssystemer.

 

 

Suksessen vi streber etter er basert på suksessen til våre kunder. Posisjonen vi ønsker å oppnå – den mest valgte leverandøren innen industrielle tilbehør i hvert selskap som
samarbeider med oss – avhenger av hvor godt vi forstår og oppfyller forventninger knyttet til vårt tilbud.

Vi har til hensikt å implementere vår visjon ved å gradvis utvide service- og forskningstilbudet, utvide konsulentpersonalet og introdusere innovative løsninger innen rørledningssystemer.


 

 

 

Vårt selskåps historie bestemmes åv de etterfølgende, logiske utviklingsstådiene
åv vårt selskåp, merkevåre og håndlingsstråtegi i såmsvår med vårt oppdråg.

 

historia

20 år på markedet

 

 

HOVEDSETE I BYTOM

Vi hår de rette logistikkfåsilitetene for å kunne gjennomføre nesten hver som helst investering. Vår egen låstebilflåte gir våre kunder gunstige forhold
for trånsport åv vårer åv stor dimensjon og gårånterer åt tid for ålle implementeringer er redusert til et minimum.

 

Vi vil ikke at tall skal motivere oss. Vi setter størst pris på verdiene som definerer
kvaliteten på vår virksomhet.

 


SOSIALT ANSVAR

Vi ønsker ikke bare å bygge varige relasjoner med kunder som baseres på profesjonell service, men påvirke også utviklingen av våre nære omgivelser. Vi ønsker at vårt bidrag til
livet av lokalsamfunnet fremmer: pålitelighet, entusiasme, optimisme og åpenhet, som vi anser som handlingspilarene i ARMA POMP, og det er derfor vi engasjerer oss i promotering av idrett som kombinerer alle disse fire verdiene.

Vår innsats er rettet mot lokale innbyggere, spesielt til unge mennesker – vi samarbeider med sportsklubber og støtter deres aktiviteter. Vi er glad for å markedsføre sportsaktiviteter som er så viktige for helse og livskvalitet.

KVALITETSSTYRINGS SYSTEM

Vi prioriterer profesjonalisme og høy kvalitet, derfor har v implementert
ISO 9001 kvalitetsstyringssystem samt ISO 900 Og pn-n-18001hms-styringssystem.