Descote

Descote to światowy lider w dziedzinie projektowania i produkcji zaworów do płynów niebezpiecznych, łatwopalnych, żrących, trujących oraz piroforycznych dla przemysłu chemicznego i jądrowego. Produkty Descote posiadają liczne dopuszczenia i certyfikaty – są rekomendowane przez Chlorine Institute oraz posiadają aprobatę Euro Chlor zgodnie ze specyfikacją GEST 06/318.

Zawory Descote znajdują zastosowanie w aplikacjach wysokiego ryzyka, w których wykorzystywane są takie media jak chlor, kwas fluorowodorowy, fosgen.

Firma Descote obdarzyła nas zaufaniem powierzając nam reprezentację na rynku polskim.