ANDREX VALVE GROUP

Firma Andrex powstała w 1985 roku, a od 1990 zajmuje się projektowaniem i produkcją kurków kulowych ze stali kwasoodpornej. Polegając na jej 25 letnim doświadczeniu, sprawnie realizujemy zamówienia na potrzeby przemysłu: chemicznego, petrochemicznego, koksochemicznego, hutniczego, energetycznego, papierniczego, gazowniczego, wydobywczego, farmaceutycznego, spożywczego, transportowego, a także zamówienia nietypowe na podstawie projektów.